برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1417 100 1

Conversion Cost Pricing

معنی Conversion Cost Pricing در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده تبدیل

Conversion Cost Pricing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Conversion Cost Pricing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )