برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

Confidence internal

معنی Confidence internal در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] حدود یا فاصله اطمینان ، فاصله بین حدود اطمینان.

Confidence internal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Confidence internal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )