برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Collect the following set

Collect the following set را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکرام
Collect the following set

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Collect the following set مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )