برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1662 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cation Exchange Capacity (CEC)

معنی Cation Exchange Capacity (CEC) در دیکشنری تخصصی

Cation Exchange Capacity (CEC)
[آب و خاک] ظرفیت تبادل، کاتیونی

Cation Exchange Capacity (CEC) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Cation Exchange Capacity (CEC) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )