برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
better - the - devil - you - know - than - the - devil - you - don't

better the devil you know than the devil you don't


کار از محکم کاری عیب نمی کند، احتیاط بهتر از پشیمانی در آخر کار است، آدم بدجنس آشنا از آدم بدجنس غریبه بهتر است

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی better the devil you know than the devil you dont
کلمه : better the devil you know than the devil you don't
املای فارسی : بتر تاه دویل یوو نو تحن دن`ت
اشتباه تایپی : ذثففثق فاث یثرهم غخع ندخص فاشد فاث یثرهم غخع یخد'ف
عکس better the devil you know than the devil you don't : در گوگل

آیا معنی better the devil you know than the devil you don't مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )