برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
bed - rail

bed rail

bed rail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Noun -countable :
نرده های کنار تختخواب
Bedrail

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bed rail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )