برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - in - the - groove

be in the groove

be in the groove را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا زنگی‌آبادی
امروزی بودن
در وضعیت خوبی قرار داشتن
روی غلتک بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be in the groove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )