برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

Blue Screen Process

معنی Blue Screen Process در دیکشنری تخصصی

Blue Screen Process
[سینما] روش پرده آبی

Blue Screen Process را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Blue Screen Process مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )