برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bi | Bismuth | Bismuth

معنی Bi | Bismuth | Bismuth در دیکشنری تخصصی

Bi | Bismuth | Bismuth
[زمین شناسی] بیسموت - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Bismuth - شماره اتمی :83 - وزن اتمی :208.98 - آرایش الکترونی :2-8-18-32-18-5 - نوع عنصر :فلزات - گروه جدول تناوبی :15 - VA - دوره جدول تناوبی :6

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Bi | Bismuth | Bismuth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )