برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

automobile

/ˈɔːtəmoʊˌbiːl/ /ˈɔːtəməʊˌbiːl/

معنی: خود رو، اتومبیل، ماشین متحرک خودکار، ماشین خودرو
معانی دیگر: ماشین سواری، خودرو (سواری نه باری)، اتومبیل راندن، اتومبیل سوار شدن

بررسی کلمه automobile

اسم ( noun )
• : تعریف: a four-wheeled vehicle with a built-in, self-propelled motor requiring a driver and used on roads to carry people; passenger car.
مترادف: auto, car, motorcar
مشابه: convertible, hot rod, jalopy, motor vehicle, vehicle

واژه automobile در جمله های نمونه

1. automobile accessories such as spotlights and safety locks
ابزار اضافی اتومبیل مانند نورافکن و قفل‌های ایمنی

2. automobile insurance
بیمه‌ی اتومبیل

3. automobile jack
جک اتومبیل

4. automobile tires that can take thousands of miles of punishment
تایر اتومبیل که می‌تواند شرایط سخت هزاران کیلومتر را تحمل کند

5. automobile insurance
بیمه‌ی اتومبیل

6. an automobile plant
کارخانه‌ی خودرو سازی

7. the automobile began to supersede the horse
اتومبیل به تدریج جای اسب را گرفت.

8. the automobile industry
صنعت اتومبیل سازی

9. the automobile industry fell into decline
صنعت اتومبیل‌سازی دچار زوال شد.

10. the automobile is an integration of many machine parts
اتومبیل ترکیبی از دستگاه‌های متعدد است.

11. this automobile costs a mint
قیمت این اتومبیل خیلی زیاد است.

12. the collection of automobile judgements from uninsured motorists
گردآوری جریمه‌های اتومبیل از رانندگان بدون ...

مترادف automobile

خود رو (اسم)
armored personnel carrier , troop carrier , auto , automobile , carrier vehicle
اتومبیل (اسم)
motor , automobile , car , horseless carriage
ماشین متحرک خودکار (اسم)
automobile
ماشین خودرو (اسم)
automobile

معنی عبارات مرتبط با automobile به فارسی

معنی کلمه automobile به انگلیسی

automobile
• car, auto
• in the united states, cars are sometimes called automobiles.
automobile association
• organization that provides its members with emergency road assistance (towing, etc.) and other automobile services (maps, travel planning, etc.)
automobile fleet
• total vehicles, number of vehicles
automobile mechanic
• one who services and repairs automobiles
automobile mechanics
• people who repair cars, auto repairmen
automobile test
• car test, evaluation of an automobile's level of functioning

automobile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: خودرو، اتوموبیل
خورشيدوند
mounting سوارشدن
Let's take a ride with Mike
بیا تا با مایک بريم ماشین سواری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی automobile

کلمه : automobile
املای فارسی : اتومبیل
اشتباه تایپی : شعفخئخذهمث
عکس automobile : در گوگل

آیا معنی automobile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )