برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

au pair girl

معنی کلمه au pair girl به انگلیسی

au pair girl
• (french) girl who works as a nursemaid, nanny, caretaker for a baby (usually living in the home of the family)

au pair girl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرشهریار امینیان
دختر سرخانه - دختری که در ازای انجام امور جزیی خانه داری با یک خانواده زندگی میکند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی au pair girl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )