برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

attenuator


شیمى : تضعیف کننده

واژه attenuator در جمله های نمونه

1. The Variable Optical Attenuator ( VOA ) is an important optical communication device without source.
[ترجمه ترگمان]The نوری متغیر (صدای آمریکا)یک وسیله ارتباطی نوری مهم بدون منبع است
[ترجمه گوگل]Attenuator Optical Variable (VOA) یک دستگاه ارتباطی مهم نوری بدون منبع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By use of optical fiber attenuator, Y mode optical fiber divider and normal light power meter, the accuracy rating of the loss testing instrument can be evaluated.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از attenuator فیبر نوری، تقسیم کننده فیبر نوری حالت Y و کنتور قدرت نور طبیعی، درجه‌بندی دقت ابزار تست کاهش می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد
[ترجمه گوگل]با استفاده از فیبر نوری فیبر نوری، حالت تقسیم فیبر فیبر نوری و نور سنج نور طبیعی، حالت دقیق از ابزار تست از دست دادن ارزیابی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The system includeS beam attenuator, single pulse selection and pulse synchronizing, beam matching, CCD Camera, frame grabber hard, monitor, computer and system software.
[ترجمه ترگمان]سیستم includes پرتوی attenuator، انتخاب پالس تکی و pulse، تطبیق پرتو، دوربین CCD ها، frame grabber hard، نمایشگر، کامپیوتر و نرم‌افزار سیستم را همزمان می‌سازد
[ترجمه گوگل]این سیستم شامل آستناتور پرتو، پالس تک انتخاب و هماهنگ سازی پالس، تطبیق پرتو ...

معنی attenuator در دیکشنری تخصصی

attenuator
[شیمی] تضعیف کننده
[سینما] تضعیف کننده
[برق و الکترونیک] تضعیف گر وسیله ای که شدت یک سیگنال الکترومغناطیسی یا شنیداری را بدون ایجاد اعوجاج قابل توجه کاهش می دهد . طراحی آن به گونه ای است که امپدانس آن ، صرفنظر از میزان تضعیف ، با امپدانس مدار میزبان تطبیق داشته باشد .
[ریاضیات] کاهشگر، تضعیف کننده، رقیق کننده
[برق و الکترونیک] لامپ تضیف گر لامپ گازی کلید رنی آر - اف که شروع و تنظیم تخلیه ی گاز آن مستقل از توان آر - اف است و کنترل توان توسط بازیاب یا جذب صورت می گیرد .
[برق و الکترونیک] تضعیف کننده حذبی بخشی از موج سنج که دارای ماده تلف کننده برای سیدن به اتلاف ارسال مطلوب است
[برق و الکترونیک] تضعیف کننده هم محور نوعی تضعیف کننده که ساختمان و پایاندهی آن برای کار با کابل هم محور مناسب است .
[برق و الکترونیک] تضعیفگر رقمی نوعی تضعیفگر جذبی ریزموج که با استفاده از یک دیود تضعیفگر کنترل شونده با جریان و یک راه انداز رقمی ، جریان را متناسب با سیگنال کنترل دودویی و به منظور ایجادسطح تضعیف مطلوب کنترل می کند. هر سطح تضعیف با ترکیب خاصی از مقاومت و دریچه ی منطقی تعیین می شود.
[برق و الکترونیک] تضعیفگر ثابت نوعی تضعیفگر در سیستمهای ریزموج که دارای یک بخش موجبر و یک کارت مقاومتی با تغییرات تدریجی از هر دو سر است که در مرکز دیواره ی داخلی و پهن واقع در وسط موجبر ثابت شده است . وضعیت کارت طوری تنظیم می شود که تضعیف به میزان مطلوب انجام شود.
flap attenuator; ...

معنی کلمه attenuator به انگلیسی

attenuator
• device that reduces the amplitude of an electronic signal (electronics)

attenuator را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی attenuator

کلمه : attenuator
املای فارسی : اتنواتر
اشتباه تایپی : شففثدعشفخق
عکس attenuator : در گوگل

آیا معنی attenuator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )