برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

asymetry


الکترونیک : درجه عدم توازن یک مدار سه فاز

asymetry را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی asymetry

کلمه : asymetry
املای فارسی : اسیمتری
اشتباه تایپی : شسغئثفقغ
عکس asymetry : در گوگل

آیا معنی asymetry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )