برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

assembly line

/əˈsembliˈlaɪn/ /əˈsemblilaɪn/

(صنعت) خط مونتاژ، خط هم گذارد، تیمار خط، دستگاهی که اشیاء یا مصنوعاتی را پشت سرهم ردیف میکند تا بمحل بسته بندی برسد

بررسی کلمه assembly line

اسم ( noun )
مشتقات: assembly-line (adj.)
• : تعریف: a set-up in a factory whereby a product being put together passes, in moving along a track, conveyor belt, or the like, a succession of stations with workers, each of whom adds, adjusts, or secures apart to the whole.

واژه assembly line در جمله های نمونه

1. Last year the millionth truck rolled off the assembly line.
[ترجمه ترگمان]سال گذشته یک هزارم truck از خط تولید خارج شدند
[ترجمه گوگل]سال گذشته کامیون میلیون ریال از خط مونتاژ رانده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He works on the assembly line at the local car factory.
[ترجمه ترگمان]او در خط مونتاژ کارخانه اتومبیل محلی کار می‌کند
[ترجمه گوگل]او در خط مونتاژ کارخانه خودرو محلی کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My job at the assembly line of the car factory is rather monotonous.
[ترجمه ترگمان]کار من در خط مونتاژ کارخانه ماشین نسبتا یکنواخت است
[ترجمه گوگل]کار من در خط مونتاژ کارخانه خودرو، یکسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A new assembly line will go on-stream next week.
[ترجمه ترگمان]یک خط مونتاژ جدید در هفته آینده ادامه خواهد یافت
[ترجمه گوگل]یک خط مونتاژ جدید در هفته آینده در جریان خواهد بود
[ترجمه شما] ت ...

معنی assembly line در دیکشنری تخصصی

[نساجی] خط تولید - خط منتاژ
[ریاضیات] خط همگذاری، خط تولید، مسیر مونتاژ، خط مونتاژ، خط زنجیر مونتاژ

معنی کلمه assembly line به انگلیسی

assembly line
• production method where products are manufactured by several people in a row and each person performs a specific job
• an assembly line is an arrangement of workers and machines in a factory where the product passes from one worker to another until it is finished.

assembly line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کمال
خط تولید،خط مونتاژ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی assembly line

کلمه : assembly line
املای فارسی : اسمبلی لین
اشتباه تایپی : شسسثئذمغ مهدث
عکس assembly line : در گوگل

آیا معنی assembly line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )