برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

ashram


(در دین هندوها) محلی دور افتاده و آرام که گروهی از هندوان در آنجا به طور ساده زیست و عبادت می کنند، آشرام

بررسی کلمه ashram

اسم ( noun )
(1) تعریف: the residence, usu. secluded, of a Hindu philosopher or religious teacher to whom followers come for instruction.

(2) تعریف: a religious community or retreat at which people meet for meditation and exercise, esp. yoga.

واژه ashram در جمله های نمونه

1. During his stay at the ashram he was spiritualized.
[ترجمه ترگمان]در خلال اقامتش در اشرام he معنوی بود
[ترجمه گوگل]در طول اقامت خود در آسمانی، او روحانی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Simon spent a year in an ashram in India to find himself.
[ترجمه ترگمان](سیمون)یک سال را در یک ashram در هند گذراند تا خود را پیدا کند
[ترجمه گوگل]سیمون یک سال را در یک آسیام در هند گذراند تا خود را پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I sleep each night on a temple ashram floor, or with the family of the village headman.
[ترجمه ترگمان]من هر شب روی زمین اشرام temple می‌خوابم، یا با خانواده کدخدا
[ترجمه گوگل]هر شب در یک طبقه معبد آسیرام و یا با خانواده سرخپوستان روبرو میشوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ashram consisted of a group of low, white-washed huts in a grove of spreading trees.
[ترجمه ترگمان]اشرام یک گروه کوچک از کلبه‌های کوتاه و سفید در بیشه‌ای از درختان در حال پراکنده بودند
[ترجمه گوگل]Ashram شامل یک گروه از کلبه های شست ...

معنی ashram در دیکشنری تخصصی

ashram
[یوگا] اجتماع یوگایی که ساکنین آن بطور یکسان زیر نظر گورو زندگی و کار می کنند
[یوگا] قانون کاست ( نظام طبقاتی ) هندوها

معنی کلمه ashram به انگلیسی

ashram
• place where people meet to learn or perform sacred rituals (hinduism)

ashram را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SingWithMe
جامعه ای مستقل و بدور از متعلقات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ashram

کلمه : ashram
املای فارسی : اشرم
اشتباه تایپی : شساقشئ
عکس ashram : در گوگل

آیا معنی ashram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )