برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

arrogant

/ˈerəɡənt/ /ˈærəɡənt/

معنی: خود رای، متکبر، مغرور، گستاخ، سرکش، پرنخوت، گردنفراز، پر افاده، برتن، پر از باد غرور، عظیم، غراب، غره، خود بین
معانی دیگر: خود بزرگ بین، بلندپرواز، بادسر، گستا

بررسی کلمه arrogant

صفت ( adjective )
مشتقات: arrogantly (adv.)
(1) تعریف: having an attitude of inflated self-importance; haughty.
مترادف: egotistic, haughty, self-important
متضاد: humble, meek, modest
مشابه: cavalier, conceited, domineering, lofty, overbearing, overconfident, overweening, pompous, pretentious, proud, self-assured, stuck-up, supercilious, uppity, vain

- These wealthy and arrogant foreigners had lived in the country for years without attempting to learn a word of the native language.
[ترجمه ترگمان] این افراد ثروتمند و گستاخ سال‌ها بدون تلاش برای یادگیری یک کلمه از زبان مادری، در این کشور زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل] این بیگانگان ثروتمند و متکبر در سالیان سال بدون میل به یادگیری یک کلمه از زبان مادری زندگی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of or pertaining to such an attitude.
مترادف: imperious, overbearing, presumptuous, supercilious
متضاد: modest
مشابه: cavalier, contemptuous, disdainful, domineering, high-handed, insolent, lordly, pompous, scornful, superior

- The spoiled young prince was noted for his arrogant behavior.
[ترجمه ترگمان] این شهریار جوان فاسد به خاطر رفتار arrogant معروف شد
[ترجمه گوگل] شاهزاده جوان فاسد به خاطر رفتارهای متکبرانه خود اشاره کرد
[ترجمه شما] ...

واژه arrogant در جمله های نمونه

1. he was arrogant and would not heed the elders' advice
او گردن‌فراز بود و به پند پیران گوش فرا نمی‌داد.

2. I found him arrogant and rude.
[ترجمه مهدی] من اون رو مغرور و بی ادب پیدا کردم
|
[ترجمه امیر] از نظر من او بی ادب و مغرور است
|
[ترجمه شاهرخ] متوجه شدم که گستاخ و متکبر است
|
[ترجمه ترگمان]او را گستاخ و گستاخ یافته بودم
[ترجمه گوگل]من او را متکبر و بی ادب یافتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her arrogant behaviour on court psyched her opponent completely.
[ترجمه ترگمان]رفتار متکبرانه او در دا ...

مترادف arrogant

خود رای (صفت)
absolute , opinionated , overconfident , wayward , presumptuous , headstrong , obstinate , arrogant , assuming , presuming , willful , froward , peremptory , overweening , self-assertive , self-opinionated , self-assured , self-confident
متکبر (صفت)
perky , arrogant , proud , haughty , conceited , swaggering , imperious , assuming , assumptive , disdainful , high-handed
مغرور (صفت)
presumptuous , swollen , arrogant , proud , haughty , swanky , snobbish , imperious , prideful , overbearing , assumptive , assured , bigheaded , swank , swelling , sniffy , high-hat , high-minded , hoity-toity , overweening , snippy , snotty , stuck-up , swashing , swollen-headed , toffee-nosed , uppish
گستاخ (صفت)
indecent , wanton , presumptuous , rude , perky , bold , forward , insolent , impudent , unshaped , unshapen , arrogant , presumptive , brash , unabashed , immodest , barefaced , flippant , malapert , cheeky , pert , impertinent , bold-faced , jaunty , flip , tumorous , lippy , peart , venturous
سرکش (صفت)
wanton , randy , restive , stubborn , arrogant , rebellious , disobedient , indomitable , rebel , recalcitrant , turbulent , contumacious , froward , unyielding , insubordinate , refractory , indocile , malignant , hard-mouthed , irrepressible , inelastic , malcontent , rowdy
پرنخوت (صفت)
arrogant
گردنفراز (صفت)
arrogant
پر افاده (صفت)
arrogant , haughty , snobbish , snobby , snooty , cocksure
برتن (صفت)
arrogant , proud , prideful
پر از باد غرور (صفت)
arrogant
عظیم (صفت)
great , grand , vast , immense , arrogant , proud , massive , enormous , tremendous , magnificent , glorious , terrific , walloping , whopping
غراب (صفت)
insolent , arrogant , haughty
غره (صفت)
arrogant , proud , cocksure
خود بین (صفت)
presumptuous , vain , arrogant , egocentric , smug , assuming , bumptious , stuck-up

معنی کلمه arrogant به انگلیسی

arrogant
• conceited, haughty, proud
• someone who is arrogant behaves in a proud, unpleasant way because they believe they are more important than other people.
arrogant woman
• conceited and haughty woman
be arrogant
• be conceited, be haughty, be proud

arrogant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M
خود پسند
ayda
متکبر،خودستا
Know
خودخواه
Toktam
خودشیفته
فریحا
خودخواه
tinabailari
was he an arrogant guy ?
farzad k p
داشتن یا نشان دادن یک احساس اغراق آمیز از اهمیت و یا توانایی های خود.
محمد امیری
پر رو 🤐
Miss.Raya
مغرور ، خود شیفته و خودپسند
روی R_R بنفش رنگ نظرم کلیک کنین مر30
Shaden Alavi
خودخواه کسی که از خودش خیلی تعریف می کنه
shiva_sisi‌
متکبــر
Azal
Thinging you are better than other
امیررضا زینال زاده
خودخواه،کسی که خودش رو بالاتر از همه می دونه مانند ترامپ
mohammad
متکبر
محدثه فرومدی
خودپرست، مستکبر
...Nafas
آرزومند،بلند پرواز
Ali
Syn : big headed خیلی مغرور
Fatemeh
بی ادبانه رفتار کردن
Meraj.mrz
از خود راضی
Mehrnoosh
نزدیک ترین synonym برای این کلمه to proud و boast full هستند
Dark Light
Arrogant : خود گوز پندار - خود شاخ بین - خود بزرگ بین - مغرور و متکبر (adj)
Arrogance : خود بزرگ پنداری - تکبر - غرور (noun)

🔴معنی انگلیسی arrogant میشه :
[more arrogant; most arrogant] : having or showing the insulting attitude of people who believe that they are better, smarter, or more important than other people : having or showing arrogance
an arrogant young attorney
She's first in her class, but she's not arrogant about it.
an arrogant remark/attitude
ar�ro�gant�ly adverb
She arrogantly dismissed their claims.
کسی که فکرش اینطوریه که من از بقیه باهوش تر،زیباتر،مهمتر و بهترم در کل و اینو توی رفتارش هم نشون میده به بقیه.

🔴 Arrogance :
an insulting way of thinking or behaving that comes from believing that you are better, smarter, or more important than other people
[noncount]
Her arrogance has earned her a lot of enemies.
We were shocked by the arrogance of his comments.
[singular]
They have an arrogance about them. [=there is something in their behavior that seems arrogant]
تفکر زننده ای که بهت میگه " آره، تو از همه بهتر و مهمتری و بقیه زیر تو هستن "
Dark Light
? Why you so arrogant with everyone : چرا با همه مشکل داری؟ - چرا نسبت به همه گستاخ و بی ادب و خشمگین هستی و به دیگران احترام نمیزاری؟؟؟
مهدی عباس پور
مغرور ، از خود راضی، خودبین و.....
همچنین: smug, cocky

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی arrogant

کلمه : arrogant
املای فارسی : اررگنت
اشتباه تایپی : شققخلشدف
عکس arrogant : در گوگل

آیا معنی arrogant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )