برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1585 100 1
شبکه مترجمین ایران

aql

معنی aql در دیکشنری تخصصی

aql
[برق و الکترونیک] acceptable auality level-سطح کیفی قابل قبول درصدی از نقایص در یک تناوب زمانی از پیش معین که در روند نمونه برداری و در هنگام بازرسی یا آزمایش محصول یا سیستم پذیرفته میشود

aql را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی aql مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )