برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

algebraic representation

معنی algebraic representation در دیکشنری تخصصی

algebraic representation
[ریاضیات] نمایش جبری

algebraic representation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی algebraic representation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )