برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

alcoholism

/ˈælkəˌhɒˌlɪzəm/ /ˈælkəhɒlˌɪzəm/

معنی: اعتیاد به نوشیدن الکل، میخوارگی، تاثیر الکل در مزاج
معانی دیگر: اعتیاد به الکل، الکلیسم

بررسی کلمه alcoholism

اسم ( noun )
• : تعریف: a pathological condition resulting from habitual overuse of alcoholic beverages, characterized by dependence on alcohol, difficulty in functioning properly, and severe withdrawal symptoms when alcohol use is stopped.
مترادف: dipsomania
مشابه: addiction, crapulence, delirium tremens, inebriety, insobriety, intemperance, intoxication

واژه alcoholism در جمله های نمونه

1. alcoholism broke his marriage
اعتیاد به الکل ازدواجش را تباه کرد.

2. The stigma of alcoholism makes it difficult to treat.
[ترجمه Saman] انگ اعتیاد به الکل، درمانش را دشوار می کند.
|
[ترجمه ترگمان]داغ بودن اعتیاد به الکل باعث می‌شود درمان آن مشکل باشد
[ترجمه گوگل]نگرانی از مشروعیت الکل باعث می شود که درمان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The doctor wrote a treatise on alcoholism.
[ترجمه ترگمان]دکتر رساله‌ای درباره اعتیاد به الکل نوشت
[ترجمه گوگل]دکتر یک رساله درباره مشروبات الکلی منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Alcoholism affects all aspects of family life.
[ترجمه ترگمان]اعتیاد به الکل بر همه جنبه‌های زندگی خانوادگی تاثیر می‌گذارد
[ترجمه گوگل]الکل بر تمام جنبه های زندگی خانوادگی تأثیر می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف alcoholism

اعتیاد به نوشیدن الکل (اسم)
alcoholism
میخوارگی (اسم)
alcoholism , spree
تاثیر الکل در مزاج (اسم)
alcoholism

معنی alcoholism در دیکشنری تخصصی

alcoholism
[بهداشت] میبارگی - میخوارگی

معنی کلمه alcoholism به انگلیسی

alcoholism
• addiction to alcohol
• alcoholism is the condition of being addicted to alcohol.

alcoholism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی alcoholism

کلمه : alcoholism
املای فارسی : الکهلیسم
اشتباه تایپی : شمزخاخمهسئ
عکس alcoholism : در گوگل

آیا معنی alcoholism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )