برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

affiant

/ˈæfiənt/ /ˈæfiənt/

معنی: گواهی نویس، استشهاد نویس، شاهد
معانی دیگر: (حقوق) استشهادنویس، تنظیم کننده ی سوگندنامه، شهادت نامه نویس

بررسی کلمه affiant

اسم ( noun )
• : تعریف: one who gives legal testimony in an affidavit; deponent.

مترادف affiant

گواهی نویس (اسم)
affiant
استشهاد نویس (اسم)
affiant
شاهد (اسم)
instance , affiant , witness , testator , testimonial , testifier , testate , looker on , theme , voucher , warranter

معنی affiant در دیکشنری تخصصی

affiant
[حقوق] گواه، شاهد (یا شهادت کتبی)

معنی کلمه affiant به انگلیسی

affiant
• one who makes an affidavit (written statement made under oath)

affiant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی affiant

کلمه : affiant
املای فارسی : اففینت
اشتباه تایپی : شببهشدف
عکس affiant : در گوگل

آیا معنی affiant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )