برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

adaptability

/əˌdæptəˈbɪləti/ /əˌdæptəˈbɪləti/

معنی: سازگاری، وفقپذیری، قابلیت توافق و سازش، سازواری

واژه adaptability در جمله های نمونه

1. Adaptability is essential to survival in a changing environment.
[ترجمه ترگمان]سازگاری پذیری برای بقا در یک محیط در حال تغییر ضروری است
[ترجمه گوگل]سازگاری برای زنده ماندن در یک محیط در حال تغییر ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Adaptability is a necessary quality in an ever-changing work environment.
[ترجمه ترگمان]سازگاری پذیری یک ویژگی ضروری در یک محیط کار همواره در حال تغییر است
[ترجمه گوگل]سازگاری در یک محیط کار همیشه تغییر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the current climate of change, adaptability is vital.
[ترجمه ترگمان]در آب و هوای فعلی تغییر، سازگاری بسیار ضروری است
[ترجمه گوگل]در شرایط فعلی تغییر، سازگاری حیاتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The adaptability of wool is one of its great attractions.
[ترجمه ترگمان]قابلیت سازگاری پشم یکی از جاذبه‌های مهم آن است
[ترجمه گوگل]سازگاری پشم یکی از جاذبه های آن است
[ترجمه شما] ...

مترادف adaptability

سازگاری (اسم)
suitability , compatibility , amenability , adaptability , fitness , opportuneness , salubrity , pliability
وفقپذیری (اسم)
adaptability
قابلیت توافق و سازش (اسم)
adaptability
سازواری (اسم)
suitability , adaptability , fitness , salubrity , wholesomeness

معنی adaptability در دیکشنری تخصصی

adaptability
[ریاضیات] قابلیت انطباق، وفق پذیری، تطبیق پذیری

معنی کلمه adaptability به انگلیسی

adaptability
• ability to adjust to one's environment; ability to be modified

adaptability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Keshavarz
انطباق پذیری
حمیده
سازش و انعطاف پریری
Farhood
In the current climate of change, adaptability is vital

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی adaptability

کلمه : adaptability
املای فارسی : ادپتبیلیتی
اشتباه تایپی : شیشحفشذهمهفغ
عکس adaptability : در گوگل

آیا معنی adaptability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )