برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1631 100 1
شبکه مترجمین ایران

acceptable quality level

معنی acceptable quality level در دیکشنری تخصصی

acceptable quality level
[ریاضیات] سطح کیفیت قابل پذیرش، سطح کیفیت مورد قبول، سطح کیفیت قابل قبول
[آمار] سطح کیفیت پذیرفتنی
[صنعت] سطح کیفیت قابل قبول

acceptable quality level را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی acceptable quality level مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )