برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
thing - of - the - past
شبکه مترجمین ایران

a thing of the past


غیر متداول، مربوط به گذشته، نارایج

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اردوان طالبی
چیزی که دیگر وجود ندارد
آریا
Old fashion
چیزی که دیگه از مد افتاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی a thing of the past

کلمه : a thing of the past
املای فارسی : ا تینگ اوف تاه پست
اشتباه تایپی : ش فاهدل خب فاث حشسف
عکس a thing of the past : در گوگل

آیا معنی a thing of the past مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )