برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1660 100 1
شبکه مترجمین ایران

Automatic Dissolve Control

معنی Automatic Dissolve Control در دیکشنری تخصصی

Automatic Dissolve Control
[سینما] کنترل همگذار خودکار (دیزالواتوماتیک )

Automatic Dissolve Control را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Automatic Dissolve Control مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )