برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

At a stroke

معنی کلمه At a stroke به انگلیسی

at a stroke
• at one time, at once, with one sweep

At a stroke را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): ناگهانی و کاملاً.
مانند ضربه فنی شدن با یک ضربه.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/at-a-stroke
عباس نعمتی فر
با یک حرکت، در یک اقدام
مرتضی حمزه سرکانی
در/با یک حرکت، به یک ضرب، با یک اقدام قاطع و سریع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی At a stroke مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )