برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Association Cortex

معنی Association Cortex در دیکشنری تخصصی

Association Cortex
[روانپزشکی] نواحی ارتباطی. مناطقی از مغز که فرض می شود "فرآیند های روانی عالی" مثل تفکر، استدلال، و نظایر آن ها در آن ناحیه روی می دهد.

Association Cortex را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Association Cortex مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )