برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

Apply to

واژه Apply to در جمله های نمونه

1. Both boys and girls can apply to join the choir.
[ترجمه ترگمان]هر دو پسر و هم دختر می‌توانند برای ملحق شدن به گروه کر درخواست دهند
[ترجمه گوگل]هر دو پسر و دختر می توانند برای پیوستن به گروه کر درخواست دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I apply to get into your life.
[ترجمه ترگمان] من به زندگی تو نیاز دارم
[ترجمه گوگل]من درخواست میکنم تا به زندگی شما برسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These arrangements under the treaty apply to the whole of Europe.
[ترجمه ترگمان]این ترتیبات به موجب معاهده در کل اروپا اعمال می‌شود
[ترجمه گوگل]این ترتیبات تحت این معاهده به تمام اروپا اعمال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Find out ahead of time what regulations apply to your situation.
[ترجمه ترگمان]جلوتر از زمانی پیدا کنید که کدام مقررات برای موقعیت شما اعمال می‌شوند
[ترجمه گوگل]پیش از آن که وضعیتتان را در مورد مقررات اعمال کنید، متوجه شوید
[ترجمه شما] ...

معنی Apply to در دیکشنری تخصصی

Apply to
[نساجی] به کار بردن
[ریاضیات] اثر کردن بر، اعمال شدن بر

معنی کلمه Apply to به انگلیسی

apply to
• put to practical or specific use (i.e. knowledge, laws, regulations); deal with, refer to

Apply to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Golbarg
صدق كردن
نیما
اعمال شدن بر،اثر کردن بر
الهام حمیدی
درخواست دادن به جایی
محدثه فرومدی
به کار بستن/رفتن/آمدن برای، اجرا/استعمال کردن برای، مناسب/کاربردی بودن برای، مربوط بودن به، زدن/ مالیدن به، صدق کردن برای، مصداق/کاربرد داشتن برای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Apply to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )