برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Aligning with portfolio governance

Aligning with portfolio governance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
همسویی با حاکمیت پورتفولیو/سبد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Aligning with portfolio governance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )