برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

Agreement Value

معنی Agreement Value در دیکشنری تخصصی

Agreement Value
[صنعت] مقادیر توافقی - مقادیری که صریحا مورد توافق طرفین قرار گرفته است.در تمامی موارد فوق ، مقادیر مرجع بایستی بر اساس یک تعریف کاربردی و در نتیجه یک سیستم اندازه گیری مورد قبول بدست آمده باشند.

Agreement Value را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Agreement Value مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )