برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Abelian group

معنی Abelian group در دیکشنری تخصصی

Abelian group
[شیمی] گروه آبلی - گروه آبلی(ایبلی)
[ریاضیات] گروه جابجایی، گروه آبلین، گروه آبلی، گروه تعویض پذیر
[ریاضیات] گروه آبلی آزاد
[ریاضیات] ثابت های یک گروه آبلی
[ریاضیات] گروه ناآبلی
[ریاضیات] رتبه ی گروه آبلین

Abelian group را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Abelian group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )