برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1545 100 1
شبکه مترجمین ایران

ALS

واژه ALS در جمله های نمونه

1. The concert included works by Mozart et al.
[ترجمه ترگمان]این کنسرت شامل کاره‌ای موتزارت و سایرین بود
[ترجمه گوگل]این کنسرت شامل آثار موتزارت و همکارانش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This book is by John, Jones, et al.
[ترجمه ترگمان]این کتاب توسط جان، جونز و همکاران است
[ترجمه گوگل]این کتاب توسط جان، جونز و دیگران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The method is described in an article by Feynman et al.
[ترجمه ترگمان]این روش در یک مقاله توسط Feynman و همکاران شرح‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]این روش در یک مقاله توسط Feynman و همکاران توضیح داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. After a night's drinking, Al was not a pretty sight.
[ترجمه ترگمان]بعد از نوشیدن یک شب، آل منظره قشنگی نبود
[ترجمه گوگل]بعد از یک نوشیدن شب، آل دید خوبی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مخفف ALS

ALS
عبارت کامل: Amyotrophic Lateral Sclerosis
موضوع: پزشکی
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) یا بیماری لو گهریگ (Lou Gehrig\'s Disease) یک بیماری موتور نورون های حرکتی یا (MND یا Motor Neuron Disease)است که موجب تباهی و تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و دستگاه عصبی محیطی می شود. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شایعترین بیماری نورون های حرکتی (MND) می باشد.بنابراین این بیماری هم علایم نورون محرکه فوقانی و هم نشانه های نورون محرکه تحتانی را ایجاد می کند. در حقیقت در ALS نشانه های فلج مرکزی و محیطی تواما ایجاد می شود.

این بیماری منجر به از دست رفتن تدریجی عملکرد عضلات (به ویژه عضلات مخطط) می گردد و با تضعیف ماهیچه ها بتدریج فرد به فلج عمومی مبتلا می شود. به طوری که توانایی هرگونه حرکتی از شخص سلب خواهد شد. معمولاً مبتلایان به این بیماری مدت زمان زیادی زنده نمی مانند. اگر چه این مدت برای استیون هاوکینگ بین ۲ تا ۳ سال پیش بینی شده بود، اما او علی رغم همه مشکلات و ناراحتی ها همچنان به زندگی خود ادامه می دهد و برای فرا رسیدن مرگ لحظه شماری نمی کند. بیماران مبتلا به این بیماری معمولاً دچار ناتوانی های حرکتی شده و ۳ تا ۵ سال پس از ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. اگر چه ۲۰ درصد این بیماران تا ۵ سال و ۱۰ درصد آن ها تا ۱۰ سال زنده خواهند ماند. در این بیماری دستگاه عصبی مرکزی و ماهیچه ها بویژه ماهیچه های دست، پا، ساعد، سر و گردن به شدت صدمه می بینند.

معنی کلمه ALS به انگلیسی

als
• (medicine) lou gehrig's disease, incurable progressive disease of the motor nerve cells in the brain and spinal cord that causes their degeneration and muscle degeneration

ALS را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا رحمانی
تباهی سلول های عصبی مسئول‌ حرکت عضلات‌

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی ALS مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )