برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

گوشنت gushent

گوشنت gushent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکبر روشنی
چرخاندن،آسیاب کردن در زبان ملکی گالی بشکرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی گوشنت gushent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )