برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

مصالح ساختمانی


برابر پارسی: ساختمایه ها، ساختمایه ها، سازه ها، کاراسته ها
از مصالح ساختمانی از ترکیب شن و ماسه و سیمان و آب
بتن
از مصالح ساختمانی و پلوی خمیر شده
شفته
از مصالح ساختمانی ویژه بامها و سایبان ها
ایرانیت
از مصالح ساختمانی
گچ

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی