برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شریان

/SaryAn/

مترادف شریان: سرخرگ، شاهرگ، نبض

متضاد شریان: ورید

برابر پارسی: سرخرگ، شاهرگ
شریان
سرخرگ
شریان بدن
رگ
شریان حیات
رگ
شریانی است ضخیم که خون را از قلب به سر می رساند
شاهرگ
اتساع شریان
انوریسم
Mahboub
سرخ رگ
hamid.et
شاهرگ.یا سرخ رگ
حسن دانیالی
شاهرگ
حمیدرضا دادگر_فریمان
سرخرگ، شاهرگ، نبض
سمیه
درکتاب آئین نامه منظورازشریان راه است


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران