برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
لقب امام حسن عسکری (ع)
زکی
مدفن امام حسن عسگری(ع)
سامرا
نام همسر امام حسن عسکری(ع) یازدهمین امام شیعیان و مادر حجت بن الحسن(مهدی) (ع) است
نرجس خاتون
نام همسر امام حسن عسکری(ع) | یازدهمین امام شیعیان و مادر حجت بن حسن(حضرت مهدی عج)
نرجس خاتون
به فرموده امام حسن(ع) ••• نعمتی است که به آن حسادت نمی شود
فروتنی
به فرموده امام حسن(ع) کسی که دین ندارد •••• هم ندار
حیا

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود