برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
خانکوک. (اِخ ) نام یکی از دهستان های بخش حومه ٔ شهرستان فردوس است. این دهستان از شمال خاوری به فردوس و خاور شوسه ٔ عمومی فردوس گناباد محدود است و از 19 آبادی تشکیل شده که دارای 2100 تن سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

خانکوک. (اِخ ) مرکز دهستان خانکوک بخش حومه ٔ شهرستان فردوس، واقع در شش هزارگزی شمال خاوری فردوس به گناباد است. ناحیه ای است واقعدر جلگه و گرمسیری دارای 653 تن سکنه که شیعی مذهب وفارسی زبانند. این ده از قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات، پنبه، ارزن است. اهالی به کشاورزی، گله داری و قالیچه بافی اشتغال دارند. راه آنجا مالرو میباشد و یک باب دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
خانکوک
مرکز دهستان خانکوک بخش حومه شهرستان فردوس .

-- شما نخستین باشید --



نام نویسی   |   ورود