برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
ترخانی
( صفت ) ۱- مستمری . ۲- تیول موروثی که متضمن بعضی بخشودگیها( مثلا از مالیات وعوارض ) بود( ایلخانان و دور. بعد از آن ).
بصورت سپاهی بود و به سیرت نیکو شهرت داشت
حاجی ترخانی
( اسم ) رشتی

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود